ezili_sm_button
writings_sm_button
perform_sm_button
bio_sm_button
workshops_sm_button
contactus_sm_button
guest_bu_button
law_sm_button
merchan_bu_button
BACK
Donate to support this work zilibutton

Yvon Neptune Letters from Prison, Jan 20 and Feb. 21, 2006

***********************
Join the FreeHaitiMovement

Jordanian Soldiers try to take over Site
Soley Water Tower, killing Haitian civilians

UN "peacekeepers" attack Site Soley on Nov. 8 and Nov. 9, 2005, Flashpoints


ANSWER THE CALL, Support the Feb. 7th vote/HLLN's 2006 Haiti Resolution

Dessalines Is Rising!!
Ayisyen: You Are Not Alone!


Donate to support this work zilibutton
  


Letter from (former) Prime Minister and Political prisoner, YvoNeptune to President-elect Rene Preval, Feb. 21, 2006 (English and Kreyol)

Some thoughts on the Elections from Political Prisoner and former Prime Minister Yvon Neptune for His Brothers and Sisters of Fanmi Lavalas by Yvon Neptune, Jan. 20, 2006 (English and Kreyol)

Ezili Danto Witness Project Report, English Translation of Kreyol letter by Frantz Jerome of the Haitian Lawyers Leadership Network

 


Letters from political prisoner and (former) Prime Minister Yvon Neptune, from jail on January 20, 2006 and February 21, 2006

Ezili Danto Witness Project, English translations by Frantz Jerome


*
*********************************************


Letter from (former) Prime Minister and political prisoner, Yvon Neptune, to President-elect Rene Preval, Feb. 21, 2006
(KREYOL original follows )
*
*********************************************


Excellence Mr. Rene Garcia Preval, President-Elect Chosen by the Overwhelming Majority in Democratic Elections
February 21, 2006

Excellence,

Once again the poor majority, the unemployed majority, the struggling
majority, the illiterate majority… Yes, once again this majority used its
smarts and its insight to choose what it estimates good, rather what it
estimates best in its quest for the necessary changes that will ameliorate
life in its country: Haiti.

Those who have an easy life yet heard and understood the pleas of the
majority and their struggle to ameliorate their lot, abobo for their
solidarity? The majority encourages them to continue to offer their example
of solidarity that balances things out, brings understanding, harmony and the
possibility of peace, in a society.

I take advantage of this opportunity to thank you for your decision to help
the majority stand in unity, no mater how fragile, to cross the presidential
election threshold. Please, use all the wisdom necessary to maintain the
unity, reinforce it, so that the nation can use every positive force so that
Haitian people can become one with the land of Haiti, so that slowly but
surely every Haitian’s lot can improve.

You are not a coup d’etat president… You are a president with a mandate,
freely chosen by the people. I wish that all the other elected officials,
running for all state office, will come out of the people’s will.

The February 29, 2004 coup caused much turmoil in Haitian people’s life. Well
before 2004, the coup d’etat forces started to wreak havoc on and still today
they continue their rampage.

Coup d’etat empowered acts can’t be construed for justice, they are
opposites… When the coup d’etat authorities enjoy the complicity of some
superpowers, they decide that arbitrary acts are “coup d’etat style justice”…
They transform justice into an improvised justice, on behalf of one or the
other, or both of them simultaneously protecting their putschists’ interests.

Annette Auguste (Sò An), all of the political prisoners, as well as myself,
we were not sent to jail by the judiciary. An unjust machine empowered by a
coup d’etat perpetrated this criminal deed.

Therefore, the liberation of the political prisoners has nothing to see with
justice… The coup d’etat authorities, Boniface Alexandre/Gerard Latortue,
along with the putschists clan that keeps this regime in power, they are the
ones who should release these political prisoners (This should have been
done already)… Release them well before the majority chosen government takes
the office of the presidency.

That is the type of decision, along with many more like it, that would bring
hope to the Haitian people that justice can begin to take root, grow strong
and last in the country.

Sincerely,

Yvon Neptune

Civil Jail Annex, Pacot
Port-au-Prince, Haiti
Tuesday February 21, 2006,
To mark the 300th day of fast of Yvon Neptune Former Prime-Minister
Fanmi Lavalas Member Political Prisoner
*************


KREYOL ORIGINAL:
Ekselans Misye Rene Gracia PREVAL, Prezidan tounèf
Majorite Pèp la fenk chwazi nan Eleksyon demokratik 21 fevriye 2006

Ekselans,

Yon lòt fwa ankò, Majorite pòv la, Majorite san travay la, Majorite ki ap
trimen an, Majorite ki pa konn ni li, ni ekri a…

Wi, yon lòt fwa ankò, Majorite sa a sèvi ak entèlijans, plis ak bonjan
konprann li toujou genyen, pou li chwazi sa li rekonèt ki bon, osnon ki ka
bon nan ede l chanje kondisyon lavi li, nan peyi li : Ayiti.

Sila a yo ki gen dekwa pou yo viv byen, osnon taspwape, grasa Majorite a, epi
ki tande e konprann rèl ak konba Majorite a pou lavi miyò, abobo pou
solidarite yo? Maojorite a ap kontinye ankouraje yo bay lèzòt yo egzanp
solidarite sa a ki fè ekilib, antant, lamoni ak lapè posib, nan yon sosyete.

Mwen ap pwofite okazyon sila a pou di ou respè pou desizyon ou pran ki ede
Majorite a kenbe yon Tètansanm, menm frajil, pou l travèse pas Eleksyon pou
Prezidan an. Tanpri, sèvi ak tout sajès posib, pou tètansanm nan mentni e
ranfòse, pou Nanchon an ka sèvi ak tout sa ki pozitif li genyen, pou Pèp
Ayisyen an fè yon sèl ak Latè dAyiti, yon fason pou, pitipiti, lavi miyò pou
tout Ayisyen.

Ou pa yon Prezidan Koudeta Kale…. Ou se yon Prezidan Majorite Pèp la chwazi
libelibè. Mwen swete tout lòt Reprezantan an yo, pou pòs tout lòt Pouvwa Leta
a yo, se ap rezilta dizon Majorite Pèp la.

Koudeta 29 Fevriye 2004 la fè anpil dega nan lavi Ayiti, nan lavi Pèp Ayisyen
an. Fòs koudeta a yo te kòmanse fè ravay depi byennanvan Lane 200, epi yo
kontinye sakaje jis jounen jodi a.

Zak Pouvwa Koudeta ak prensip fondalnatal Lajistis, se lèt ak sitwon… Lè
Pouvwa Koudeta a gen konplis dezoutwa gwo Pisans, yo fè sa yo deside ki se
jistis nan Pouvwa Koudeta a….

Yo fè lajistis la tounen yon kachkachliben nan mitan yon menm, selon sa youn,
osnon lòt, oubyen toulède, ap regle nan pwòp enterè pa yo antank poutchis.
Se pa Lajistis ki mete ni Annette AUGUSTE/Sò Àn, ni tout lòt Prizonye politik
yo, ni mwen menm tou, nan prizon. Se machinn Enjistis Pouvwa Koudeta a fi fè
zak Kriminèl sa a.

Kidonk, liberasyon Prizonye politik yo pa gen okenn rapò ak Lajistis…. Se
Pouvwa Koudeta Boniface ALEXANDRE/Gèrard LATORTUE a, ansanm ak ti klik
poutchis asosye a yo, ki kore Pouvwa sa a, se yo menm ki dwe lage Prizonye
politik yo (sa te dwe fèt)… Lage yo byennanvan Gouvènman Majorite Pèp la
chawzi a monte opouvwa nan pòs Prezidan an.

Se desizyon sa a, ak anpil lòt ankò, ki ka bay Pèp Ayisyen an lespwa, ka gen
lajistis tout bon ki ka kòmanse pouse rasin, rasin fò e ki dire nan peyi a.
Mwen salye ou ak tout senserite.

Yvon Neptune

Anèks/Prizon sivil, Pacot,
Pòtoprens, Ayiti,
Madi 21 Fevriye 2006,
Nan lokazyon 300 jou grèv grangou Yvon Neptune
Ansyen Premye Minis
Manm Fanmi Lavalas
Prizonye politik

*
*********************************************

HLLN's English Translation by Frantz Jerome
**********************************************


Letter from political prisoner and former Prime Minister, Yvon Neptune, to his brothers and sisters in Fanmi Lavalas
(Kreyol original follows
)

*
Some thoughts on the Elections from Political Prisoner and former Prime Minister Yvon Neptune for His Brothers and Sisters of Fanmi Lavalas by Yvon Neptune, Jan. 20, 2006
My Brothers and Sisters of Fanmi Lavalas,

I am investing the strength that I have today, though I have been fasting for the past nine months in an attempt to force the de facto government to release me along with all the other political prisoners; I am investing my limited strength, reflecting on the moment, sharing a few thoughts with on the elections that seemingly will take place on February 7, 2006.

In spite of the fact that I have been jailed since February 29, 2004 and therefore have not been active in the affairs of the Fanmi Lavalas Party, I stay informed, via radio news programs, and understand how the majority of the Haitian people are debating and analyzing the crisis crippling the country since February 29, 2004.

The defacto government, the forces that usurped power, along with the gang of
putschists in the society, used allege problems they had with President
Jean-Bertrand ARISTIDE, not only to spoil the five year tenure, but also to
stage another coup; still, the most important objective of this coup d’etat
machine was the dismemberment of the Fanmi Lavalas’ structure: the
organization’s nucleus, its base consisting of the poor majority, the
sympathizers in the middle and bourgeois class, as well as the technical and
intellectual resources collaborating from within or without the organization…

This annihilating mission, it continued after February 29, 2004, till today,
a few days away from the elections that apparently will take place on
February 7, 2006.

In this context, I hope that all the candidates will reflect and analyze the
majority’s deeds, from the December 16, 1990 elections, through the 1995
elections, to reach the 2000 elections. Such analysis would free the
candidates of the limitations of the 2 year period of the de facto
Alexandre/Latortue Government, offer them a vision on the next 5 years,
taking into account all that influence life and land in Haiti, and anticipate
when, how and in association with whom the needy majority will set in motion,
once again, the organizational structures it started to establish since
November 1996.

Without strong organizations, tirelessly working, the majority will not be
guaranteed long-term participation in the defense and protection of its own
interests as well as the country’s; that is, even if the majority selects,
through elections, its representative at the helm of the state apparatus.

The country’s political atmosphere, the pummeling absorbed by the people, and
the reign of terror systematically putting organizers on the run, forced the
people to use their intelligence and experience to avoid the perils set by
others for it is a road to democracy truly paved with traps.

Starting from the December 16, 1990 elections, until the 2000 elections, full
and complete administration of elections have not yet taken place, directly
or indirectly, to establish all the institutions that must be established
through elections, according to the prescriptions of the March 29, 1987
constitution. Thus, Presidents, Legislators, Mayors are important, but ASEK,
KASEK, Delegates and all other Assemblies and Councils, are indispensable to
control, to development, to justice, to security for the population
throughout the country, from the communes all the way to the departments.

Without serious structures and permanent organizations controlled by the
people, all these (incomplete) Institutions don’t offer any adequate
guarantee to the defense and protection of the country and its people’s
interests, as intended, no mater who takes power.

For 14 years, with one coup d’etat after another, taking many shapes, they
tried to smother the vision/ideal of December 16, 1990, as far as that
vision/ideal had to offer in terms of programs, projects, accomplishments,
hopes, to forever uproot exploitation, dictatorship and coup d’etats. This
vision/ideal, it is that of the majority of Haitians, especially the poor
majority, who decided to invest, consecrate their very lives and selves to
establish a Haitian Nation where justice and security guarantees lasting
peace for all Haitians living in Haiti.

We, who seek to become one with the Vision/Ideal of December 16, 1990, we are
grateful to all those who denounced the February 29, 2004 Coup d’etat; the
deaths and mourning brought by the de facto authorities throughout the
population, most of all, in the neighborhoods where the poor majority are so
desperately sacrificing to survive.

We, who continue to struggle in spite of the suffering, the abuse; we resisting tyranny to live life in dignity, in understanding and respect, remember:“As the baker, we are constantly getting burned by the stove.
As the mother hen, only we know the pain of the egg.
The situation can’t continue like this in the country.
The only thanks we get is a good beating from time to time.
Sitting on our backs, they are happily rocking.
Before their eyes we are only working cows, tirelessly we pull the carts.
We are the mat maker but we sleep on the hard floor.
The situation can’t continue like this in the country.
We are not a bunch of lame sheeps.
Sitting on our backs, they are happily rocking."

*

A lavalasyen, is a patriot
A good lavalasyen, is a good patriot
Lavalas is: in unity there is strength
Haitians are the hope of Haiti
Lavalas is never scared to make peace

(Signed)____Yvon Neptune


Pacot’s Civil Prison Annex
Port-au-Prince, Haiti, Friday January 20, 2006
Yvon NEPTUNE
Former Prime Minister
Fanmi Lavalas Member
Political Prisoner*

KREYOL ORIGINAL

Ti kozman Prizonye politik Ansyen Premye Minis Yvon NEPTUNE pou Sè ak Frè m nan Fanmi Lavalas Sou zafè Eleksyon yo, 20 Janvye, 2006
Sè ak Frè m nan Fanmi Lavalas yo,

Map pwofite sèvi ak ti fòs mwen genyen nan jou sa a, nan mitan grèv grangou
map fè depi plis pase 9 mwa pou Pouvwa defako a lage m ansanm ak tout lòt
Prizonye politik yo, map pwofite ti moman sa a pou m fè yon ti Kozman avè n
sou zafè Eleksyon ki sanble sou wout pou fèt nan dat 7 fevriye 2006 lan.

Malgre, an reyalite, mwen nan prizon depi 29 Fevriye 2004, epi mwen pa nan
okenn reyinyon, kote ni zafè òganizasyon politik Fanmi Lavalas ap pale, mwen
swiv nouvèl ki bay nan Radyo, mwen gen yon lide ki jan Majorite Pèp Ayisyen
an ap debat nan sitirasyon peyi a ap travèse depi 29 Fevriye 2004.

Gouvènman defakto a, pisans ki monte Pouvwa a, ansanm ak klik poutchis nan
sosyete a, yo te sèvi ak swadizan pwoblèm yo genyen ak Prezidan Jean-Bertrand
ARISTIDE, non sèlman pou gate manda 5 lane a epi menm okazyonnen Prezidan
ARISTIDE pran yon lòt Koudeta; men, sa ki pi enpòtan pou machin Koudeta a, se
demanbre Fanmi Lavalas nan tout chapant li: noyo òganizasyon an, baz li ki se
Majorite pòv la, senpatizan l nan “klas mwayèn” e nan “klas boujwa”, epi
konpetans teknik/entelektyèl, swa ki anndan òganizasyon an, swa ki reponn
prezan lè gen bezwen…

Misyon defalkay sa a, li rapousib apre 29 Fevriye 2004, jis jounen jodi a,
kèk jou anvan Eleksyon ki sanble finalman ta ka fèt 7 fevriye 2006.

Nan moman espesyal sa a, mwen swete tout Kandida seye fè yon ti analiz sou
refleksyon ak aksyon Majorite Pèp la ap mennen, sòti nan Eleksyon 16 Desanm
1990, pase nan Eleksyon 1995 yo, rive nan Eleksyon lane 2000 yo. Analiz sa a
ta ka petèt ede Kandida yo sòti nan limit peryòd 2 lane Gouvènman defakto
Alexandre/Latortue a, epitou yo dwe seye gen yon vizyon sou 5 lane k ap vini
yo, anrapò ak tout sa ki ka gen enfliyans sou lavi Pèp Aysyen ak late dAyiti,
epitou, nan ki moman, ki fason e nan tèt kole ak kilès Majorite ki nan
nesesite a ka remete an mach ak chapant òganizasyon li te tanmen bati depi
mwa Novanm 1996 la.

San bonjan òganizasyon kap travay toutan, Majorite Pèp la pap janm gen
garanti patisipasyon tout bon e dirab, nan defann e pwoteje enterè l, ansanm
ak enterè peyi a; menm lè Majorite a chwazi nan Eleksyon mounn pou reprezante
l nan pouvwa Leta a yo.

Kondisyon politik peyi a, ansanm ak kou Majorite Pèp la ap pran, epi mennas k
ap kontinye fèt pou gaye l nètale, tousa blije Majorite Pèp la sèvi ak anpil
entèlijans ak esperyans, pou l evite tonbe nan zatrap Zòt mete sou chimen
Demokrasi tout bon an.

Depi Eleksyon 16 Desanm 1990, rive jis nan Eleksyon lane 2000 yo, Eleksyon yo
pa janm bout nan koplete tout Enstitisyon ki dwe konplete apati Eleksyon, yon
fason dirèk osnon endirèk jan Konstitisyon 29 Mas 1987 la mande. Sa vle di:
Prezidan, Senatè Depite, Majistra, yo enpòtan, se vre; men, ASEK, KASEK,
Delege Vil, tout Asanble yo ansanm ak tout Konsèy yo, yo endispansab nan
kontwòl, nan devlopman, nan jistis, nan sekirite pou popilasyon an tout kote
nan peyi a, sòti nan Seksyon Kominal yo monte nan Depatman yo.
San òganizasyon serye e an pèmanans sou kontwòl Pèp la, tout Enstitisyon sa a
yo pa reprezante okenn garanti pou enterè Pèp la ak peyi a defann e pwoteje
kòmsadwa, kèlkanswa mounn ki pran Pouvwa a.

Diran 14 lane, Koudeta apre Koudeta, sou tout kalite fòm, seye toufonnen
Vizyon/Ideyal 16 Desanm 1990 la, nan sa Vizyon/Ideyal sa a genyen kòm
pwogram, kom pwoje, kòm reyalizasyon, kòm esperyans, pou bay esplwatasyon,
diktati ak Koudeta yon bwa long kenbe. Vizyon/Ideyal sa a, se pwòp
Vizyon/Ideyal Majoritè Pèp Ayisyen an, sitou Majorite pòv la, ki deside
envesti tout li menm pou Ayiti vinn yon jou yon Nasyon kote se jistis ak
sekirite nan tout fòm, ki garanti lapè dirab pou tout Ayisyen nan peyi dAyiti.Nou menm, ki Kontinye makonnen ak Vizyon/Ideyal 16 Desanm 1990 la, nou gen
rekonesans pou tout sila a yo ki denonse Koudeta 29 Fevriye 2004 la, ansanm
ak tout vyolans, tout dèy, tout lanmò Pouvwa defakto a simaye nan mitan
popilasyon an, sitou kote Majorite pòv la ap fè tèlman jefò ak sakrifis pou
li kontinye rete an vi.

Nou menm k ap kontinye lite, malgre tout soufrans, tout abi, nou menm
Rezistan pou lavi nan respè, nan konpreyansyon ak diyite, songe:"Se nou ki boulanje a, se nou k boule nan fou a
Se nou k manman poul la, se nou k konn doulè ze
Bagay sila a pa ka kontinye dire nan peyi a
Granmesi pa pou, se kout baton li ye
Se sou do n yo chita, y ap dodinen.
Se nou ki bèf devan yo, se nou k rale kabwèt la
Se nou k fezèd nat la, se nou k dòmi atè
Bagay sila a pa ka kontinye dire nan peyi a
Nou pa pitimi ki san gadò, anye
Se sou do n yo chita, y ap dodinen.”

Yon lavalasyen, se yon patriyòt
Yon bon lavalasyen, se yon bon patriyòt
Lavalas se linyon fè lafòs
Ayisyen se lespwa Ayiti
Lavalas pa janm pè fè lapè


(Signature)____Yvon Neptune


Anèks/Prizon sivil, Pacot
Pòtoprens, Ayiti, vandredi 20 janvye 2006
Yvon NEPTUNE
Ansyen Premye Minis
Manm Fanmi Lavalas
Pri
zonye politik


***********************

Those who don't know their history are doomed to repeat it:
See, the first US occupation and administration of Haiti and how, then too, President Wilson of the US called the US. marines exploits on behalf of New York bankers and multinationals, an exercize in "civilizing" and "developing" the "corrupt,," "failed" and "inept" blacks of Haiti....
Charlemagne Pèralte Speaks!

- Inquiry into Occupation and Administration of Haiti," The U.S. Senate Investigates the Haitian Occupation interview Haitians about marine conduct in the guerrilla war against Haitian resistance.

- ******************
See Also:

Conclusions and Recommendations by the Commitee of Six Disinterested Americans

The People Were Very Peaceable": The U.S. Senate Investigates the Haitian Occupation

The Truth about Haiti: An NAACP Investigation
**************************
************************************************************

 

******************************
HLLN'S MEDIA Campaign

******************************

See, Urgent Media Alert:
Media Disinformation Campaign Against Haiti by New York Times, LA Times, Miami Herald, Associated Press, - the mainstream media - EMBOLDENS the Washington Chimères and Haiti Democracy Project's coup d'etat plans against Haiti even before Presitent-elect Renè Preval takes office!

http://www.winterludes.net/forum/viewtopic.php?p=14278#14278

HLLN's Media Letter Writing Campaign: Stop Mainstream Media libelously railroading President Preval and the people of Haiti - Keep writing, denouncing these false accusations.
https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-02/msg00027.html

Letter to the New York Times from Hazel Ross-Robinson office
https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-02/msg00028.html

Why we cannot forget the past by Harry Comeau, A letter to Washington, Ottowa, Paris and the international media from a Haitian man
https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-03/msg00000.html

Letter's to the Media - It's the INTERNATIONAL EFFORT that has brought Haiti where it stands today. Stop these international LIES about Haiti, stop stealing and calling it "helping Haiti!" | Pouki sa lapres lang long fin dechennen kont pep Ayisyen an? | Plans to make Haiti a penal colony and officially placed under UN Protectorate proceeds..
https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-03/msg00002.html

Haitian Message to James Dobbins: Haiti is not a US Colony, we are tired of benefactors and do-gooders
https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-02/msg00026.html

A Basket to carry water by John Maxwell

https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-02/msg00025.html

**********************
Investigate the electoral fraud: COUNT ALL THE VOTES!!!!
HLLN's "Protect the Feb. 7th vote and the "NO-protectorate-for-Haiti-Campaign"

*************************

HLLN's position on foreign-sponsored elections under coup d'etat, dictatorship and occupation | Haitian Perspectives by Marguerite Laurent , October 31, 2005 http://www.margueritelaurent.com/pressclips/withoutfear.html

Sham Elections followed by What, Politique De Doublure? by Marguerite Laurent for Haitian Perspectives, Feb. 7, 2006
https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/200602/msg00002.hm

Haiti's election crisis was made in Washington but transformed by the people
of Haiti: HLLN questions MINUSTHA's credibility, OAS’s credibility, Washington’s credibility and their allies' credibility, willingness and ability to legitimately support and safeguard the people's landslide mandate to President Rene Preval

http://www.winterludes.net/forum/viewtopic.php?p=14151#14151

HLLN's predicts the 3 scenarios for these elections, dated Feb. 7, 2006

https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-02/msg00002.html

Fraud anticipated to compel a second round, Feb. 7, 2006

http://www.winterludes.net/forum/viewtopic.php?p=13774#13774

HLLN Report on Haitian Election Laws, Feb. 14, 2006 - the CEP is no authority
to COUNT or EXAMINE ballots, this is left to the polling stations.

https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-02/msg00012.html

Jacques Bernard, the Frenchmen accused of ballot stuffing and electoral fraud in Haiti is Welcome to the US by Haiti Democracy Project and Scheduled to
Address HDP Seminar | J.Bernard, another Zealot, like Manus and Paquiot, HDP will use to destabilize Haiti's elected President

https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-02/msg00022.html

The Smoking Gun - Photos of STOLEN ballots found in garbage dump in Haiti |
Brazil backs Preval as victor in elections | Smashed ballot boxes found in
Haiti, et al

https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-02/msg00014.html

Count the missing ballots received Wed. Feb. 15, 2006 by Ezili Danto Why did
the CEP choose to COUNT the blank ballots on a pro-rata basis but to not
count the missing ballots from Sainte Trinitè School, Carrefour-Feuilles,
Abricots and other places that had gone missing but recovered and clearly
available to be ADDED into the overall tally of votes on Wed. Feb. 15, 2006?
http://www.winterludes.net/forum/viewtopic.php?p=14202#14202


Jacques Bernard, the Electoral Council's director accused of stuffing ballots
with blank votes, flees Haiti - Haiti Election Chief Flees Country
https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-02/msg00021.htmlListen to C-Span's Haiti coverage; Note how Haiti Democracy Project and
Washington's first use of Jacques Bernard the way they used zealots, Leon
Manus and Pierre Paquiot, to undermine Haiti's elected government:

http://www.usip.org/events/2006/0222_haiti.html

- Pozisyon Prensip Sou Respe Vot 7 Fervriye 2006 | Principled position on respect for the February 7th 2006 ballot (Kreyol and English)
http://www.winterludes.net/forum/viewtopic.php?p=14324#14324

- Fraud and Scandal in Haiti's Presidential Election: Preval's Victory and the
UN's Disgrace by
Michael Keefer
https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-03/msg00003.html

Science of Fiction - Haiti would be a "Perfect LABORATORY for U.N. Peacebuilding? | Security Council Debate on Haiti for March 27, 2006 - A False Premise | Protectorate - a new way to colonize Haiti, progresses...
https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-03/msg00004.html

Feb. 22, 2006 UN-Latortue Accord | Can the Devil bind Gods and Goddesses?: No UN protectorate for Haiti
https://lists.riseup.net/www/arc/ezilidanto/2006-03/msg00007.html**********************
FREE SO ANN!!!! FREE YVON NEPTUNE, FREE JACQUES MATHELIER, FREE HAITI'S CHILDREN, SUPPORT HAITIAN self-repect, self-defense and self-determination
http://www.margueritelaurent.com/solidarityday/hsd_sampleletter_res.html

*************************


- HLLN's position of the sham elections
Standing on Truth, Living without Fear: HLLN's position on foreign-sponsored elections under coup d'etat, dictatorship and occupation | Haitian Perspectives by Marguerite Laurent, October 31, 2005

- HLLN's responds regarding position taken on sham elections,Windowsonhaiti
There are no free rides
http://www.winterludes.net/forum/viewtopic.php?p=12214#12214

- “We’re Not Participating In Selections!” Says Haitians in Haiti
(May 27, 2005) Ezili Danto Witness Project

- NY Fanmi Lavalas denounces Marc Bazin and his renegade Fanmi Lavalas acolytes

- Condemn Sham (S)elections in Haiti“Be true to the highest within your soul and then allow yourself to be governed by no customs or conventionalities or arbitrary man-made rules that are not founded on principle.”
Ralph Waldo Trine

*******************************************
The 2006 Haiti Resolution
ANSWER THE CALL: Help protect the Feb. 7, 2006 Haitian vote

Join the FreeHaitiMovement

****

Donate to support this work zilibutton

 
 


 

Boycott Disney and the ABC Network
(Support HLLN's Campaign 5)

(in 1990)"...Haitians, through the ballot box, rebelled against their neocolonial status. They rebelled against a racist world economy that locked them into the role of producers instead of consumers. Under Aristide, they wanted to complete what they began in 1803 – joining the world community as equals. If Haiti, as the hemisphere’s poorest nation, was successful in escaping from their international debt and seizing control of their own destiny, it could prove to be as devastating to the global sweatshop economy as Haiti’s first revolution was to the slave trade.......

"...the new (US-imposed Miami) government also, as one of its first acts in office, cut Haiti’s minimum wage by 50%, from about $3.60 for a 12 hour day, down to $1.60. This is a big perk for Haitian-American Andre Apaid, owner of numerous Haitian garment manufacturing plants making cheap wares for American companies such as Disney, owner of the ABC network. ABC joined the US corporate media in selling this American citizen as a legitimate leader of Haiti’s “civil resistance” to the popular Aristide Government. "Our nasty little racist war in Haiti by Michael I. Niman, June 7, 2004 | Source: http://coldtype.net/Grip.04.html
(Scroll down to 7 June 2004)

 
 
Dessalines Is Rising!!
Ayisyen: You Are Not Alone!


"When you make a choice, you mobilize vast human energies and resources which otherwise go untapped...........If you limit your choices only to what seems possible or reasonable, you disconnect yourself from what you truly want and all that is left is a compromise." Robert Fritz

  
Dessalines Is Rising!!
Ayisyen: You Are Not Alone!


 

 

 

 
 
campaigns_button
different_button
HLLN's controvesy
with Marine
Spokesman
,
US occupiers
Lt. Col. Dave Lapan faces off with the Network
International
Solidarity Day Pictures & Articles
May 18, 2005
Pictures and Articles Witness Project
_____________
Drèd Wilme, A Hero for the 21st Century

______________

Pèralte Speaks!

_______________
Yvon Neptune's
Letter From Jail
Pacot
-
April 20, 2005

(Kreyol & English)
_______________
Click photo for larger image
Emmanuel "Dread" Wilme - on "Wanted poster" of suspects wanted by the Haitian police.
_______________
Emmanuel "Dread" Wilme speaks:
Radio Lakou New York, April 4, 2005 interview with Emmanuel "Dread" Wilme
_______________

_______________
The
Crucifiction of
Emmanuel "Dread" Wilme,
a historical
perspective

_______________
Urgent Action:
Demand a Stop
to the Killings
in Cite Soleil

*
Sample letters &
Contact info

_______________
_______________
Denounce Canada's role in Haiti: Canadian officials Contact Infomation
_______________

Urge the Caribbean Community to stand firm in not recognizing the illegal Latortue regime:

Selected CARICOM Contacts
Key
CARICOM
Email
Addresses
zilibutton Slide Show at the July 27, 2004 Haiti Forum Press Conference during the DNC in Boston honoring those who stand firm for Haiti and democracy; those who tell the truth about Haiti; Presenting the Haiti Resolution, and; remembering Haiti's revolutionary legacy in 2004 and all those who have lost life or liberty fighting against the Feb. 29, 2004 Coup d'etat and its consequences
     
 
BACK
Ezilidanto Writings| Performances | Bio | Workshops | Contact Us | Guests | Law | Merchandise
2003 Marguerite Laurent